Kérdőív

Országos kérdőívet indítottunk az erkölcstan első két éves tapasztalatairól, amelyben személyes élményekre is rákérdezünk. A legtöbb kolléga a tankerületen keresztül megkaphatta az online anyag linkjét.

A kérdőív kitöltése 20-25 percet vesz igénybe, leginkább azért, mert sok nyitott kérdést tartalmaz. Ezekből az egyéni válaszokból tudjuk kialakítani a legszélesebb, árnyaltabb képet a tanításról. Tartalmukat tekintve a kérdések a következőkre vonatkoznak: tanítási háttér, az Ön személyes attitűdje a tantárgyhoz, szakmai felkészültsége, fejlődési lehetőségei, az alkalmazott módszerek, munkaformák, a tanulók reagálása a tantárgyra, örömök és nehézségek a tanításban. A kutatáshoz nyújtott segítségen túl Ön a kérdőív segítségével végiggondolhatja viszonyulását a tantárgyhoz. A kérdőív kitöltése online felületen, anonim módon zajlik. Az adatokat csak összesítve elemezzük és mutatjuk be úgy, hogy az egyéni információk sehol sem azonosíthatóak.

A kérdőív eredményeinek összefoglalása

Kivonatok a szöveges válaszokból

Kérdőív – lezárva

Az erkölcstan bevezetésével kapcsolatban kérdőíves felmérésünkhöz várjuk válaszaidat. A kérdőív kitöltése 10-15 percet vesz igénybe. A kitöltés online felületen zajlik, névtelen, az adatok csak összesítve lesznek elemezve.

Kérdőív  – lezárva