Tapasztalatok

Elsősorban az erkölcstant tanító pedagógusok tapasztalatait szeretnénk megosztani a kollégákkal. Úgy gondoljuk, mások meglátásai, élményei, ötletei segítik a tantárgy megismerését és támogatást kaphatunk belőle. Várjuk észrevételeiteket.

Összefoglaló a kérdőív eredményeiből
Az alábbi kérdőív válaszainak százalékos összefoglalója olvasható a bejegyzésben és  a csatolt dokumentumban itt.

Kivonatok az országos kérdőív nyitott kérdéseire adott válaszokból – 2015 augusztus
2015 júniusában tanévzárás után egy kérdőívet indított el az OFI TÁMOP 3.1.1. munkacsoportja, amely eredményei a további tananyagfejlesztés céljait szolgálták. A kérdőív teljes feldolgozása még nem történt meg, ám a nyitott kérdések érdekes képet mutatnak a pedagógusok tapasztalatairól. Több száz kitöltés érkezett – ezúton is köszönjük a kitöltőknek –, ezért az itt olvasható, egy-egy kérdésre vonatkozó összegzések is több száz választ tartalmaznak.
Ezeknek az anyagoknak a tartalma nem tekinthető reprezentatív kutatási eredménynek! Közreadásuk a tapasztalat megosztását szolgálja.

Kérdések voltak például:
Egyetértett-e a bevezetéssel? Milyen az általános attitűdje a tantárgyhoz? Milyen jelei vannak a tanulók fejlődésének? Milyen nem várt, pozitív dolgokat vett észre? Melyek a legnagyobb nehézségek? Milyen a kollégák és a szülők hozzáállása? Milyen volt a gyerekek reakciója? Mit érez legnagyobb sikerének? Hogyan végzi az értékelést? Melyek voltak a legérdekesebb / legváratlanabb / legnehezebb / legkellemesebb esetek?
Részletesen

Pedagógiai naplók az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet honlapján
Tizenegy gyakorló erkölcstantanár tapasztalatai olvashatók pedagógiai naplók formájában a Támop 3.1.1. implementációs honlapján: http://www.ofi.hu/pedagogiai-naplok
Az írások beszámolnak az általános fogadtatásról, az erkölcstan iskolai helyzetéről, a tanítás esetleges nehézségeiről és a pedagógusok viszonyulásáról. A naplók tartalmának összesítése megjelent az Új Pedagógiai Szemlében (2015. 3-4. 80. old.) is.
A kivonatok megtekinthetők word-formátumban is itt.

Személyes beszámoló az első évről – 2014 június
Lassan vége az első tanévnek, amelyben erkölcstant tanítunk. Mint a kerettanterv egyik készítője és az egyik első osztályos tankönyv társszerzője nagy izgalommal vártam, mennyire válik be a tantárgy, milyenek a tanárok, tanítók, gyerekek tapasztalatai. Azt gondolom, hogy minden előzetes rossz érzés, esetleg gyanakvás vagy félelem ellenére a tantárgy új szakmai lehetőségeket kínál a tanításban: aki ebben jól érzi magát, itt lehetőséget kap arra, hogy a gyerekekre figyeljen, az ő érdeklődésüknek megfelelően alakítsa a tartalmat, rácsodálkozhat a gyerekek megnyilatkozásaira, érvelésére, véleményére, gondolkodásmódjuk érdekességeire. Én azokat a pillanatokat tartom legizgalmasabbnak, amikor megérzem azt, hogy a gyerekek elgondolkodnak egy dolgon, egy dilemmába ütköznek, és saját maguk – az én moderálásommal, de arra sincs mindig szükség – kezdik megvitatni a kérdést. […]
Részletesen

Nóra tapasztalatai Az én világom 1. használatáról – 2014 április
[…] A könyvet, amit készítettetek nagyon szeretem, nagyon gyerekközpontúak a témák, érdekesek számukra. Egy-egy órába nem mindig fér bele minden, ezért azokat a feladatokat, amelyeknél valamit készíteni lehet nem mindig csináltuk meg. […] Nagyon szeretik a gyerekek élményeiket megosztani, de itt is van kivétel. Eleinte azzal kellett sokat foglalkozni, hogy képesek legyenek egymást végighallgatni. […]
Részletesen