Tanmenetek Az én világom tanításához

Itt közöljük Az Én világom (volt Apáczais) erkölcstan tankönyvek 1., 2., 3. és 4. évfolyamai számára készített tanmeneteket. A letölthető dokumentumokban megtalálható a tankönyvekben nem szereplő szövegek elérhetősége valamint a játékok leírása.

Tanmenet Az én világom 1. erkölcstankönyv tanításához játékleírással és irodalommal

Tanmenet Az én világom 2. erkölcstankönyv tanításához játékleírással és irodalommal

Tanmenet Az én világom 3. erkölcstankönyv tanításához játékleírással és irodalommal

Tanmenet Az én világom 4. erkölcstankönyv tanításához játékleírással és irodalommal

Nóra tapasztalatai Az én világom 1. használatáról – 2014. április

Kedves Andrea!

A könyvet, amit készítettetek nagyon szeretem, nagyon gyerekközpontúak a témák, érdekesek számukra. Egy-egy órába nem mindig fér bele minden, ezért azokat a feladatokat, amelyeknél valamit készíteni lehet nem mindig csináltuk meg. De például fűztünk gyöngysort, készítettünk képeslapot, barátságkarkötőt, dobólabdát, stb. Olyan is volt, hogy nem az összes történetet olvastam fel nekik, inkább hagytam, hogy ők beszéljenek.
Nagyon szeretik a gyerekek az élményeiket megosztani, de itt is van kivétel. Eleinte azzal kellett sokat foglalkozni, hogy képesek legyenek egymást végighallgatni. Van a csoportban 1-2 elevenebb fiúcska, ők sokszor türelmetlenebbek.
Szoktunk csoportban dolgozni, egyénileg, frontálisan, a páros munka ritkább, de csináltunk már olyat is. Többször ülünk hátra a kanapéra vagy körbe és ott mesélek, beszélgetünk, de ilyenkor a fegyelmezésre nagyon oda kell figyelni.

Nóra

Szöveg- és versgyűjtemények

Osztályfőnökök Egyesülete
OFOE – Erkölcstanórákra (is) ajánljuk. Történetek feldolgozása
http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=1121

Sulinova anyagok

„Mesebeli várak” 1. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/1-2._evfolyam/c_tipus_bab-drama-_1._evfolyam/szovc_01_diak.pdf

„Kerek erdő” 2. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/1-2._evfolyam/c_tipus_bab-drama-_2._evfolyam/szovc_02_diak.pdf

„Mezőkön, réteken” 3. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/3._evfolyam/c-tipus_bab-drama/szovc_03_diak.pdf

„Nyüzsgő város” 4. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/4._evfolyam/c-tipus_bab-drama/szovc_04_diak.pdf

„Föld körüli utazás” 5. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/5._evfolyam/c_tipus/szovc_05_diak.pdf

„Kalandozás a világűrben” 6. évfolyam
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/modulleirasok/6._evfolyam/c_tipus_bab-drama/szovc_06_diak.pdf

A Sulinova szövegértési kompetenciacsomagjának anyagaiban a szövegek, irodalmi alkotások mellett feldolgozási tervezeteket, tanulói munkalapokat is találunk. A tematikában sok átfedés van az erkölcstan témáival.
Megtalálható: ezen a linken
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/1_szovegertes/

Például:
5. évfolyam/ A típus/ Otthon/ Történetek állatokról/
6. évfolyam/ A típus/ Kapcsolatok, Örökség, Teremtés és születés,
7. évfolyam/ A típus/ Kisfiúk és nagyfiúk, Pletyka és tömegkommunikáció, Harry
Potter és a Titkok kamrája – Identitás-előítéletek, Itthon vagyok, Más lettem
7. évfolyam/ C típus/ Médiaismeret
8. évfolyam/ C típus/ Médiaismeret

Ajánlott könyvek:

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni erkölcsről és erényről. (Szerk. Falus Katalin – Jakab György) Budapest, 2002. Műszaki Könyvkiadó 2. kiadás

Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. (Szerk. Falus Katalin – Jakab György) Budapest, 2001. Műszaki Könyvkiadó.

Megszűnik a Nemzedékek Tudása és az Apáczai Kiadó

2014. október elsejétől megszűnik a Nemzedékek Tudása és az Apáczai Kiadó. A továbbiakban az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet foglalkozik a tankönyvfejlesztéssel. Köszönjük, hogy néhány évig az Apáczai Kiadónál dolgozhattunk, és részt vehettünk abban a kitartó munkában, amelyben  szerzők, szerkesztők, grafikusok, tördelők és a többiek együttműködve hozták létre az oly sok tanító által használt taneszközöket. Az igazgató, Esztergályos Jenő tanár úr az utolsó pillanatig vitte előre az új, átdolgozott tankönyvek készítését.

Köszönjük a szakreferenseknek és a kiadóknak, hogy lehetőséget biztosítottak nekünk, szerzőknek a talán legfontosabbra: a tankönyvvel dolgozó tanítókkal való személyes találkozásra!

Az én világom 1. és 2. bemutatása

Kedves Kollégák!

Második tanévét kezdi meg az erkölcstan oktatása, reméljük, hogy egyre több pozitív tapasztalat és élmény születik majd a kollégákban és gyerekekben egyaránt a foglalkozásokon.

A tankönyvjegyzéken idén is szerepel az Apáczai Kiadó Az én világom című erkölcstankönyve, amelyet mi írtunk. Sajnáljuk, hogy több, kiválóan megírt és már kipróbált alsó tagozatos erkölcstankönyv folytatása nem jut el a tanítókhoz. Hajduné Tölgyesi Lívia, Kriston-Bordi Zsuzsanna, Kereszty Zsuzsa, Gönczöl Enikő kiváló munkái továbbra is hasznos segédanyagot jelenthetnek a tanításban, csakúgy, mint az interneten fellelhető korábbi magas színvonalú anyagok és a jelenleg folyamatosan készülő tanítási segédletek.

Mivel az erkölcstan tanításában a legfőbb szempont a rugalmasság kell, hogy legyen, azért, hogy a tanító minél inkább saját tanítványai tudásához, gondolataihoz tudjon alkalmazkodni, és elsősorban erre támaszkodva, reagálva vezesse az órákat, rendkívül fontos a szakmai, módszertani felkészültség és a széles tanításisegédlet-készlet, amely tartalmazhat játékokat, képanyagot, irodalmi szövegeket, kortárs gyermekverseket, módszertani ötleteket, stb. Az erkölcstanórák valódi kihívása véleményünk szerint az az odafigyelés és “értő fül”, amellyel meghalljuk, mikor hangzik el olyan gondolat megfogalmazása a gyerekektől, amelyet továbbgörgetve mély beszélgetésekhez, akár problémák megoldásához jutunk el. Ebben különbözik valójában az erkölcstan a magyar irodalomtól, környezetismerettől, osztályfőnöki órától: a pedagógus felveti az ötleteket, de a gyerekek jelzik az irányt, amerre érdemes haladni.

A tanév kezdetén szeretnénk néhány gyakorlati tanácsot adni első és második évfolyamos tankönyvünkhöz.

Mindenekelőtt szeretettel köszöntjük azokat a kollégákat, akik most ismerkednek Az én világom tankönyvcsaláddal. Röviden bemutatjuk az 1-2. évfolyam egymásra épülő könyveit.

A két tankönyv 3+3 bontásban dolgozza fel a kerettanterv hat nagy témakörét. Tehát első évben az Én magam, Én és a társaim, Én és közvetlen közösségeim, a második évben az Én és tágabb közösségeim, Én és környezetem, Én és a mindenség témákat járjuk körül. (A kerettanterv ez utóbbi kettőt összevonja, de a tankönyvünk két fejezetbe teszi.) Más tankönyvcsaládok minden évben a teljes témapalettát feldolgozzák. Miért választottuk mi ezt a megoldást? Mert az óraszámokat, valamint a résztémák változatosságát tekintve hasznosabbnak találjuk, ha egy nagy témakörre 8-10 óra jut, így mélyebben ismerhetjük azt meg, több gyakorlati feladatot végezhetünk, és a témazáró foglalkozásokból elég egy évben három vagy négy.

Rendkívül fontos tudni tankönyveinkről, hogy bár a feladatok utasítással együtt szerepelnek a tankönyvben, a játékleírások, teljes irodalmi szövegek CSAK A TANÍTÓI KÉZIKÖNYVBEN találhatóak, tehát ehhez a tankönyvhöz elengedhetetlen a kézikönyv napi használata. Természetesen a feladatok céljai, magyarázata, lehetséges bővítései, további ötletek szintén ott találhatóak. Megpróbáltunk néhány esetlegesen felmerülő nehézséget is előrejelezni. A kézikönyvben minden fejezetnél a tankönyvi oldal is látható.

Legalapvetőbb gondolatunk tankönyvünkkel kapcsolatban – és ezt többször ki is emeljük –, hogy NEM KELL MINDEN ANYAGOT feldolgozni az órán. Mi javaslatot teszünk egy bizonyos logika szerint a feldolgozásra, ehhez nagyszámú és sokféle feladatot ajánlunk – szándékosan többet, mint amennyi feldolgozható, hogy a tanító szakmai kompetenciája és az adott helyzet befolyásolja a válogatást, választást. Ha az osztálytanító tanítja az erkölcstant, annak alapján is válogathat, mennyi átfedés van az anyagban vagy a módszertanban a többi tantárggyal. Ha például olvasásórán is sok időt szán beszélgetésre az olvasottak alapján, akkor kisebb hangsúlyt kaphat az irodalmi vonal.

A RUGALMASSÁGRÓL már volt szó fentebb. Könyvünkre ugyanúgy igaz, hogy a feladatok felhasználása szabadon lehetséges. Olyan is előfordulhat – amint erről gyakorló tanítóként meggyőződhettünk –, hogy az óra közben az egyik fejezetről a másikra ugrottunk, mert aktuálisabbnak bizonyult az.

Óratervezési javaslatunk egy sémára épül: RÁHANGOLÓ FELADAT – TÉMABEMUTATÁS – TÉMAFELDOLGOZÁS – LEVEZETÉS, illetve lehetnek egész projektórák. A ráhangolás célja, hogy könnyed formában előhívjuk a gyerekek gondolatait, érzéseit, “megmozdítsuk a tudását” a témával kapcsolatban. Erre leginkább játékokat, képeket, verseket alkalmazunk. Témabemutatás történhet képek, szituációk, irodalmi szövegek: mesék, regényrészletek segítségével, a feldolgozás legfontosabb eszköze a megbeszélés, később vita, a szituációs játékok, dramatizálás, és igen sok az egyéni alkotás, rajzolás, színezés vagy közös kézműves tevékenység. A módszerek maguk is fejlesztik mind az önismeretet, mind a társak ismeretét és az együttműködést. Egyre többször javasoljuk a páros és a csoportos munkát, úgy véljük, hamar megszokják a gyerekek, és szívesen dolgoznak így.

A SZÖVEGEKET mi elsősorban felolvasásra, tanítói bemutatásra szánjuk. Egyrészt terjedelmi okok miatt, és azért, hogy a kis első-másodikosok energiája ne magára az olvasás technikájára fordítódjon, hanem csak a figyelemre, megértésre és memóriára. Másrészt a közös mesehallgatás bensőségesebb hangulatot teremt, továbbviszi a szóbeli közlés érdekességét, változatosságát, miközben a belső képek ugyanúgy formálódnak, mint olvasás közben. A szövegek értelmezését csak a legszükségesebb mértékben javasoljuk, koncentráljunk inkább a bennük foglalt eseményekre.

A szövegekkel a tanító szabadon bánhat, rövidítheti, egyszerűsítheti a szükséges mértékben, az osztály igényeinek, tudásának megfelelően. Célunk volt az is, hogy minél több klasszikus és kortárs szerző műve jelenjen meg, különösen a kortárs gyermekverseket ajánljuk. Reméljük, hogy az erkölcstan ilyen megközelítése az olvasást is jobban megkedvelteti, segíti, hogy érdekes, elgondolkodtató tartalmakkal ismerkedjenek a gyerekek.

Az elsős tankönyvhöz Munkáltató feladatok címmel kapható rajzolható, színezhető, kiegészítő munkafüzet is.

Az első évfolyamos tankönyvet már sokan ismerik. Most néhány szó a másodikosról, amely mindenkinek új.

Az alapkoncepció itt is ugyanaz, mint az elsőben. Négy témakört érintünk – részben ismételjük a harmadikat is –, a kerettantervi óraszámok így alakítják szerkezetet. A felvetett témák már néhol komolyabbak, nehezebbek – például a családi viszonyoknál, fogyatékosságnál –, de itt is a tanító dönti el, felvállalja-e ezeket az adott osztályban. Az első könyben már szereplő Panka és Peti figurája többször feltűnik, “beszélgetve”, “együtt gondolkodva” a gyerekekkel. A másodikos könyvben több oldal van, így nagyobb képanyagot, változatosabb feladatokat tudunk biztosítani a tanításhoz. A játékok, képek, irodalmi szövegek mellett már fogalomértelmezéseket, vitát, egyszerűbb kutatómunkát is alkalmazunk, valamint bevezetjük a projektmunkát. A témakörök – például a más kultúrák megértése, lakóhelyünk ismerete, környezetvédelem – több információgyűjtést, ismertető szöveg feldolgozását is igénylik. Ez azért lesz fontos, mert a minél árnyaltabb információ az egyéni véleményeket is kiegyensúlyozottabbá teszi.

Az én világom 1. tanmenet irodalommal

Tanítói kézikönyv Az én világom 1. tanításához

Munkafüzet Az én világom 1. tanításához

Az én világom 2. tanmenet irodalommal

Tanítói kézikönyv Az én világom 2. tanításához

Az értékelésről

A tantárgy értékelési módjai a tantárgyi sajátosságok miatt eltérnek a legtöbb tárgyétól. Az új tárgy saját értékelési rendszer kialakítását igényli, különösen fontos az egyénre szabottság, differenciálás, a támogató, fejlesztő szemlélet. Az osztályzás ennél a tárgynál nem szerencsés. Az értékelési rendszert maga állítja össze a pedagógus, bizonyos, a kerettantervben is megfogalmazott elvek alapján. Azonban további szakmai eszmecsere szükséges ezzel kapcsolatban.

Értékelés: visszajelzés a tanuló teljesítményéről, haladásáról, tudásbeli fejlődéséről
Osztályozás: visszajelzés érdemjegyekkel

Amikor az értékelésről beszélünk e tantárgy kapcsán, mindkét értelmezést figyelembe kell vennünk. Különösen az érdemjeggyel történő értékelés kérdéses. Mivel iskolai tárgyról van szó, osztályozni kötelező. Ám néhány tantárgyi sajátosság ezt nehezíti. A tantárgy értékelése különbözik a többi tantárgyétól, és sok kérdést vethet fel a pedagógusok részéről. A fő okok a következők:

1. A tantárgyi tartalom megközelíthető kérdésfelvetésekkel és műveltségtartalom bemutatásával is. Ez a kettősség a NAT-ban is megjelenik, a tantárgyleírás a kérdésfelvetést hangsúlyozza – ez az etika megközelítése –, a tematika, különösen felső tagozaton, sok információt, háttérismeretet igényelhet az emberi viszonyokról, társadalomról. Ez az emberismeret tematikája is egyben. A tantárgy egyik alapkérdése, mennyi leíró jellegű tudás kerüljön a tanulók elé. Az nem kétséges, hogy az értelmező beszélgetésekhez szükség van előzetes tudásra a témáról – ennek egy része más tantárgy kereteiben szerezhető meg –, de ennek a tantárgynak nem ez az elsődleges feladata, mivel könnyen elveszhet a másik oldal, az egyéni értelmezések megvitatása. A kerettantervben nincs olyan egyértelműen körülhatárolt leíró jellegű tananyag, ami a hagyományos módon visszakérdezhető, számon kérhető lenne. Azért is íródott  kérdések formájában, hogy hangsúlyozza a témák megvitatásának a fontosságát, azt, hogy sok kérdésre nincs egyértelmű válasz, az egyéni vélemények, nézetek különbözhetnek egymástól. Elsősorban a tanuló már meglévő tudását használja, arra épít.

A témához hozzárendelhető tényanyagot a pedagógus határozhatja meg, illetve a tankönyvek különböző módon kezelik ezt. Alsó tagozaton kevés a törzsanyag (eddig elkészült tankönyvek alapján). Felső tagozaton kétféle megközelítés van:

– A tankönyv az Emberismeret alapján épül fel – tehát jelentős terjedelemben és hangsúllyal szerepel törzsszöveg a tankönyvben – pl. Apáczai Kiadó, Pedellus Kiadó könyvei
– A tankönyv az angolszász etikatanítási szemléletet követi, kevés törzsanyaggal – pl. Mozaik, NTK kiadók könyvei

Mindkét típus alkalmazhatja az egyéni vagy csoportos gyűjtőmunkát. Ennek során szintén tényanyag gyűlhet össze, de ennek mind tartalma mind értelmezése kevésbé határozható meg előre, mint egy tankönyvé.

Az erkölcstanban nem vagy csak kevésbé használható a leíró jellegű tudás számonkérése, értékelése.

2.
A tantárgy „tananyaga”, a tanórákon elsajátítandó tudás lehet leíró jellegű és kompetenciajellegű tudás is. A kerettantervben meghatározott célok elsősorban fejlesztésjellegűek, tehát a „a tanuló képes arra, hogy …” kifejezéssel kezdődnek, ennek értékelése objektíven azonban jóval nehezebb, és nincsen is rá megfelelő eszköztár kialakítva. Nem egy-egy produktum, tevékenység megfigyelésével értékelhetők, hanem hosszabb távú megfigyeléssel. Sok közülük egyben nevelési cél is.

3.
A tantárgy fő célja, az erkölcsi fejlődés, a szocializáció erősítése, támogatása. Azonban – látszólag ellentmondásos módon – a tanuló mindennapi viselkedését, illetve erkölcsi meglátásait sem értékelhetjük, mivel a negatív értékelés visszavetheti a fejlődést, az iskolai magatartást pedig külön kell kezelni.

Részlet a kerettantervből:

…. az erkölcstan esetében az értékelés módja is eltér a hagyományos tantárgyi értékeléstől. Az osztályozás nélküli értékelés fontos területe lehet a kívánatos magatartási értékek rendszeres megerősítése – szóban vagy bármilyen egyéb formában –, egyrészt a pedagógus, másrészt a társak és a közösség részéről. Osztályzattal is értékelhető az egyéni vagy közös feladatokban való részvétel, illetve egy-egy konkrét tevékenység megvalósításának igényességére.  Soha nem irányulhat viszont az értékelés azoknak a személyes vélekedéseknek a minősítésére vagy osztályozására, amelyek értékközpontú kialakítása a tantárgy lényegi funkciója.”

A szocializáció illetve az erkölcsi érzék fejlesztése hosszú távú, legalább nyolc évre tervezett folyamat. A célok eléréséhez javasolt módszerek igénylik az önfeltárást, a megnyilvánulást társas közegben, az őszinteséget, önértékelést. Ezek ellen hathat a negatív értékelés. Ha valahol, ennél a tárgynál igazán fontos az értékelés fejlesztő volta. Azonban azt is tudjuk, hogy a gyermek szocializációjában, erkölcsi nevelésében valójában kevesebb szerepe jut az iskolának, ezért nehéz eldönteni, milyen iskolai tevékenységet, produktumot lehet értékelni.

Mindezek figyelembevételével az értékelési módokra csak javaslatokat teszünk, a pedagógus dönti el, melyeket alkalmazza. (Ahogy más tantárgyak esetén is. Egyelőre nincsen központi felmérés kapcsolva a tantárgyhoz.) A bevezetés folyamán, a tanítás során kristályosodik ki majd az értékelési rendszer – szakmai egyeztetés, műhelymunka szükséges.

Az értékelési rendszer kialakításánál felmerülő kérdések:

Milyen “produktumot” tud a pedagógus értékelni?
Milyen elvek alapján?
Milyen megfigyelések alapján értékelhető a fejlődés?
Miből szülessen osztályzat?

Lehetséges problémák, aggodalmak:

Kevés az objektív elem az értékelésben.
Az osztályzatok mögé nem rendelhető pontszám, skála.
Nehéz olyan egységes feladatot adni az osztálynak, amire mindenki kap jegyet (mint például a hagyományos dolgozat).
“Túl sok” jó jegy születik.
“Nem veszik komolyan” a tantárgyat a tanulók és/vagy a szülők.
Jó jegyet kaphat egy rossz magatartású tanuló is.

Néhány javaslat az értékelésre:

1. A tanórán való részvétel, aktivitás értékelése – például beszélgetésben, játékokban
Lehetséges probléma: Vannak olyan tanulók, akik nehezen nyílnak meg.
Kérdés: Lehet-e a közös munka akadályozását negatívan értékelni?

2. A megfogalmazások igényességének, pontosságának értékelése – például beszélgetésben, írásban
Kérdés: Mennyire számíthat bele a tartalom is?
Fontos szempont: Figyelembe kell venni a gyermek nyelvi képességeit, fejlettségét.

3. A közös munkában megjelenő igényesség értékelése – például  odafigyelés a másikra, beszélgetésben, vitában történő kulturált részvétel, csoportmunka megosztása.

Megjegyzés:
A tanulói aktivitás vagy a gondolatok megfogalmazásának értékelésekor figyelembe kell venni a tanuló személyiségét, képességeit. Azért is fontos többféle módot alkalmazni az értékelésben, mert a tanulók képességei különböző erősségűek, más-más tanulási helyzetben teljesítenek jobban.

Az 1. és 3. pontban előkerül a negatív értékelés kérdése. Ha nem egyértelműen magatartási problémának nevezzük, hanem konkrét tevékenységhez kötjük, ezekben az esetekben lehet valamilyen negatív jelzés a közös munka hátráltatására, de érdemjegyet semmiképpen nem javaslunk.

4. Produktumok értékelése

4.a. Rajzok, kézműves tevékenység, alkotás
Fontos szempont: Nem a minőség, hanem a tanulóhoz mért igényesség, beletett munka számít.

4.b. Projektmunka, kutatómunka
Fontos szempont: A beletett munka, alaposság, kivitelezés számít elsősorban.

4.c. Önálló véleménykifejtés, szóban, írásban
Fontos szempont: A gondolatok megfogalmazásának igényessége, eredetisége számít.

Megjegyzés:
A 3. és 4. pontban a tartalom – kivitelezés kérdése merül fel. Ha olyan gondolatok születnek, amelyeket a pedagógus nem érez helyesnek, nem értékelheti negatívan tartalmilag. Ez nehéz kérdés, a tantárgy alapjaihoz nyúlik vissza. Az erkölcsi ítéletek, nézetek fejlődéséhez idő szükséges, ezek végiggondolása, megvitatása, belsővé válása hosszú folyamat, ezért mindenképpen el kell kerülni, hogy ennek egy adott pillanatnyi  állapotát minősítsük. Ráadásul a gyerekek könnyen arra következtetésre jutnak, hogy „azt kell mondani és írni, amit hallani szeretne a felnőtt” a jó jegyért.

Az alsóbb évfolyamokon a rajzos, manuális tevékenységek mint az aktivitás produktumai értékelendők, „nem rajz- vagy technikaóra”. Ezeket kísérheti szóbeli leírás is – pl. elmesélik, mi látható a rajzon, miért azt rajzolta, így a kettő együtt is értékelhető.

Több értékelési módnál felmerülhet, hogy valójában valamilyen más tantárgynál fejlesztendő képességet értékelünk. Az erkölcstanhoz a tantárgy jellegéből következően sok képesség tartozik, például verbális és kommunikációs képességek, logikai képességek, az önreflexió, az empátia képessége. Ezek fejlesztése is része az erkölcsi nevelésnek.

5. Tárgyi tudás értékelése

5.a. A tanuló elé kerülő leíró jellegű ismeretanyag, például tankönyvi vagy egyéb szövegek, adatok, információk tartalma alapján

5.b. Fogalommagyarázatok, -értelmezések
Fontos szempont: Hasznos a tanulók számára összegyűjteni az elvárt definíciókat.
Fontos szempont: Egyéni megfogalmazások is elfogadhatók, ha értő fogalomhasználatra utalnak, akár példák is.

5.c. Korábbi órákon elhangzott megbeszélések tartalma, kiemelkedő gondolatok
Fontos szempont: A pedagógusnak érdemes jegyzetelnie az órán elhangzottakat.
Lehetséges probléma: Nem ugyanúgy emlékeznek vissza.

Megjegyzés:
A tárgyi tudás értékelése kisebb mértékű legyen, és ha lehet, a témához tartozó legszükségesebb információkat kérjük csak számon. Ne érezzék úgy a tanulók, hogy „történelemóra van”, de az is tény, hogy az erkölcstan tematikája nincs teljes átfedésben az egyéb tantárgyakéval, így szükség van olyan információkra, amelyekkel más órán nem találkoznak. Ugyanakkor, mivel az emberi élet legalapvetőbb területeit járjuk be, valamilyen tudása, tapasztalata minden gyereknek van ezekről.

A fogalomdefiníciók között megjelenhetnek az értékek, erkölcsi fogalmak is. Ezek egységes, előre meghatározott definícióját nem javasoljuk, éppen ezeknek a fogalmaknak a közös boncolgatása, értelmezése fejleszti a megértést és az azonosulást. Ezeknél különösen fontosak az egyéni megfogalmazások, kisebb gyerekek esetében lehet példaalapú definiálás.

Az 5.c. szintén tárgyi tudást, memóriát értékel, amelyben jelen van a részvétel, odafigyelés is és a tudás épülése is. Az alapja viszont a csoport által az órán megalkotott tudás, nem egy előre leírt tananyag.

6. Tanári értékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként

7. Tanulói önértékelés a fejlesztési célok alapján időszakonként
Fontos szempont: Javasolt körültekintően megfogalmazott kérdésekkel segíteni.
Fontos szempont: Nem annyira a tartalom, inkább maga az önreflexió értékelendő.

Megjegyzés:
A kerettanterv fejlesztési céljaiból ki lehet választani néhányat, vagy ehhez hasonlókat alkotni, és időnként értékelni az ebben történt fejlődést. Ezt, amennyire lehet, pozitívan tegyük, esetleg egy-két javaslatot tegyünk arra, mely területeken lenne jó még fejlődni. Ennek a módnak egy változata egy önismereti kérdőív, napló, de ez olyan csoportban megvalósítható, ahol fejlettebb a gyerekek önreflexiója.

Az értékelés rendszere

Az értékelésbe érdemes belevonni a csoportot illetve a tanulót – ez illeszkedik a tantárgyi sajátosságokhoz, célokhoz.

Az értékelés történhet nyilvánosan, a csoport előtt és egyénhez szólóan.

Az értékelési rendszer kialakításában kisebb arányban javasolt osztályzást alkalmazni, nagyobbrészt szöveges vagy egyéb formát.

A csoportba tartozó gyerekek személyisége, tudása és a csoportlégkör alapján határozza meg a pedagógus, milyen arányban alkalmazza a tanári, a csoport- és az önértékelést, mely értékelési módokat alkalmaz illetve nem alkalmaz nyilvánosan. Az osztályzás arányát javasoljuk a minimálisra csökkenteni.

Az értékelés történhet egyedi, alkalomszerű és rendszeres formában is. Egyedi értékelés alatt egy-egy tanuló teljesítményének értékelését értjük, ilyenkor nem kell ugyanarra a munkára másoknak is feltétlenül értékelést/jegyet kapniuk. Ilyenkor követhetjük azt az elvet, hogy a legjobban sikerült munkák kapnak elismerést, csak figyelnünk kell arra, hogy bizonyos időszak alatt mindenki sorra kerüljön. Kialakíthatunk rendszeres értékelést, pl. negyedévente, vagy tematikai egység lezárásakor, ilyenkor mindenkit értékelhetünk. Alkalomszerű értékelés – amely az egyedi értékelés változata – alatt pedig azt értjük, hogy ha egy tanuló általunk ismert képességeihez vagy korábbi megnyilvánulásaihoz képest mutat pozitív változást – például először vállal részt szituációs játékban –, vagy különösen igényesen fogalmaz meg egy gondolatot, akkor azt kiemelhetjük, akár különleges elismeréssel kísérve.

A fenti javaslatokból ki lehet alakítani egy, a témákhoz, feldolgozási módszerekhez, használt taneszközökhöz rendelt, többféle értékelési módot alkalmazó rendszert egy tanévre.

Fő elvek: az egyéni gondolatok tisztelete, az őszinteségre bátorítás, az elfogadás érzékeltetése, ugyanakkor az igényesség, a részvétel  elvárása.

Érdemes megtervezni az értékelési rendszert tanévkezdés előtt, és tájékoztatni erről a tanulókat, esetleg a szülőket, mivel sok a kétely ezzel kapcsolatban. Elhangozhat, hogy ez egyéni rendszer, amelyet a későbbiekben akár a tanulókkal közösen módosíthatunk is. Fontos kiemelni, mire kapnak osztályzatot a tanulók. Ide tartozhat a „Lehet-e megbukni erkölcstanból?” kérdés. A fenti elvek követése esetén csak a teljesen passzív vagy akadályozó tevékenységű tanuló kerülhet bukás közelébe, de ezt igyekezzünk elkerülni.

Forrás: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Támop 3.1.1
http://www.ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-irodalomjegyzek-linkgyujtemeny
“Értékelési lehetőségek az erkölcstan tantárgyban”

Beszámoló az első éves tapasztalatokról

Kedves Kollégák!

Lassan vége az első tanévnek, amelyben erkölcstant tanítunk. Mint a kerettanterv egyik készítője és az egyik első osztályos tankönyv társszerzője nagy izgalommal vártam, mennyire válik be a tantárgy, milyenek a tanárok, tanítók, gyerekek tapasztalatai. Azt gondolom, hogy minden előzetes rossz érzés, esetleg gyanakvás vagy félelem ellenére a tantárgy új szakmai lehetőségeket kínál a tanításban: aki ebben jól érzi magát, itt lehetőséget kap arra, hogy a gyerekekre figyeljen, az ő érdeklődésüknek megfelelően alakítsa a tartalmat, rácsodálkozhat a gyerekek megnyilatkozásaira, érvelésére, véleményére, gondolkodásmódjuk érdekességeire. Én azokat a pillanatokat tartom legizgalmasabbnak, amikor megérzem azt, hogy a gyerekek elgondolkodnak egy dolgon, egy dilemmába ütköznek, és saját maguk – az én moderálásommal, de arra sincs mindig szükség – kezdik megvitatni a kérdést. Nem érzem a teljesítés kényszerét, azt, hogy adott az az ismeretanyag, amelyet „el kell végezni”, minden óra más és más. Sokkal több odafigyelésre és rögtönzésre van szükség részemről, ugyanakkor fejben kell tartanom, milyen témakörön belül vagyunk.

Sajnos személyesen viszonylag kevés visszajelzést tudtam szerezni akár a tantárgyról, akár a tankönyvek – köztük a sajátunk – beválásáról. Beszélgettem olyan kollégákkal, akik a tankönyveket szabadon használják, kellő kritikával kezelve, illetve tanítványaik tudásához, érdeklődéséhez igazítva. Első osztályban a tankönyvhasználat nehézkes is lehet, főleg, ha szerencsés esetben körbe tudunk ülni. A könyv elsősorban szerintem a képanyag miatt hasznos. Nagyon jók lennének az előkészített, előrajzolt munkáltató, színezős feladatok, de mivel nincs munkatankönyv, inkább csak lapokra rajzolunk. A tananyagfejlesztés során el tudnám képzelni, hogy eszközcsomagokat készítsenek a tanároknak: feladatgyűjteményekkel, képanyaggal, szöveganyaggal.

Szeretnék beszámolni arról az értékelő megbeszélésről, amelyet a Sapientia főiskolán képzett erkölcstantanárok számára rendeztek. A kollégák első éves tapasztalataikról számoltak be.

Az általános fogadtatása tantárgynak jó volt. Néhány helyen a szülőknek az elején ellenérzései voltak („ne mások mondják meg a gyerekemnek, mi a jó, mi a rossz”), de a gyerekek pozitív beszámolói a tanórákról el tudják ezt oszlatni. Van olyan iskola, ahol szorosabb az együttműködés a szülővel, itt az erkölcstanóra témáiról, a gyerekek gondolatairól más fórumon is értesülhetnek a szülők. Felső tagozaton a házi feladat vagy gyűjtőmunka elkészítésébe be lehet vonni a családot (például ki mit gondol egy bizonyos kérdésről – ez közvetve a családi kommunikációt is színezi).

A hittan – erkölcstan közötti választás problémája is előkerült: mivel az erkölcstan a személyiségfejlesztést és a közösségfejlesztést állítja előtérbe, nem szerencsés az osztályok kettészakítása. A szülők egy része hittanra is járatná a gyermekét, de az továbbra is jobb lenne fakultatívan, délután.

A gyerekek az itteni tapasztalatok szerint kedvelik a tantárgyat, és általános tapasztalat, hogy szeretnek magukról beszélni. Amikor rájönnek, hogy itt „nincs rossz válasz”, szívesebben nyilvánulnak meg. Hosszabb idő alatt a visszahúzódóbbak is meg tudnak nyílni. A csoportos munkaformában elvégzett feladatok erősíthetik a közösségbe nehezebben illeszkedő gyerekek helyzetét. A közös beszélgetéseknek az is a haszna, hogy ha nem csak a pedagógus mondja el a véleményét, hanem a kortársak részéről is hasonló megnyilvánulások hangzanak el, akkor jobban elgondolkodnak a másik véleményén.

Több kolléga említette, hogy a témaválasztást a gyerekek is befolyásolják. Akár úgy, hogy ők jelzik, milyen konkrét kérdésekről szeretnének beszélgetni, hozhatnak „aktuális” témát, akár közvetetten: az előzetes bemutatkozás alapján a pedagógus felmérheti az érdeklődést, vagy az írásos feladatokból választ ki általa fontosnak tartott felmerülő témát.

Módszerek tekintetében változatos képet villantottak fel a kollégák. Központi helyen a beszélgetés áll, amelyet a pedagógus moderál. Itt az elején lefektethetők alapszabályok („nem vágunk egymás szavába”, „köztünk marad”), írásos feladatok lehetnek otthonra, gondolattérképet készítenek egy témáról és arról beszámolnak (ez osztályozható is, ha jegyet kell szerezni). Szövegeket, filmeket használnak többen gondolatébresztőnek, helyzetek bemutatására. A hosszú filmek mellett a reklámspotok, klipek is tartalmazhatnak gondolkodtató képsorokat. Ha előre megkérdezzük, mi a gyerekek kedvenc filmje, története, meséje, a tanár fel tud készülni belőle, mi emelhető ki az erkölcstan céljára. Lehet előzetes gyűjtőmunkát adni, amit a következő témához használunk fel.

Az értékelés módja a pedagógiai programban van lefektetve, így több iskolában elég a  szöveges értékelés (kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt). Az értékelés alapja sosem a vélemény, hanem inkább az aktivitás, lehet egyéni feladatot, vagy csoportos munkát, projektmunkát is értékelni.

A feljesztési célok megvalósulása egy következő kérdés lesz, hiszen nehéz felmérni, milyen területen és mennyit fejlődtek a gyerekek. A tudatosabb véleményformálás, a projekt-jellegű munkák tervezése, elkészítése, a csoportos együttműködés, a szóbeli fogalmazási képesség, az előadásban való gyakorlat, az egymásra való odafigyelés, a vitakultúra, szabályok alkotása és betartása területein számoltak be a kollégák pozitív  változásokról.

Arra kérdésre, mi segítené még a munkájukat az erkölcstan tanításában, a kollégák a következőket sorolták fel: társadalomismeret, médiaismeret, játékpedagógia, drámapedagógia, gazdasági ismeretek – pénz használata, kommunikációs technikák, művészeti ismeretek, a képi világban jártasság és szakmai fórumok, tapasztalatcsere.

Fenyődi Andrea

Emberismeret, etika

Az erkölcstan a Kamarás István által kidolgozott Emberismeret tantárgy tematikájára épül, mivel ő alkotta a Nemzeti Alaptanterv alaptematikáját. A korábban csak 7. osztályban tanított tantárgy tapasztalatai jól hasznosíthatók az új tantárgynál is. Konkrét módszertani ajánlások is szerepelnek az alábbi anyagokban.

Pedagógia Napló 1-4. évfolyam – Szántó Judit
Pedagógiai Napló 7-10. évfolyam – Kövesi Györgyi
Foglalkozásterv 1-4. évfolyam – Iván Márta
Ajánlott feladattípusok (7-8. évfolyam, középiskola)
Tematikus feladatsorok
Hogyan tanítom az etikát – Homor Tivadar


Az etikaoktatás európai gyakorlata – dokumentumgyűjtemény

Szociális kompetenciák

Az általános iskolai erkölcstan tematikája és célkitűzései igen nagy részben mutatnak átfedést a szociális kompetenciák fejlesztési területeivel. A következő hivatkozások mind szemléleti, mind gyakorlati segítséget nyújthatnak az erkölcstan tanításában.

Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése programcsomag megtalálható a Szabad Iskolákért Alapítvány honlapján.
http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak

A szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségei az iskolában – Németh Gáborné Doktor Andrea

A középiskolai társadalomismereti tematikában is sok hasznos elem van, amelyeket felsőbb évfolyamokon használhatunk.
Szociális kompetenciák fejlesztése a Demokráciára nevelés tantárgyban – Fehér Márta

A sulinet.hu weboldalon megtalálhatók (voltak) a “Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” terület 1-12. évfolyamokra korábban, magas szintű szakmai munkával részletesen kidolgozott pedagógiai csomagok. Ötletek, jó gyakorlatok mellett komoly pszichológiai és módszertani hátteret is közölnek.
Pedagógusok ajánlásai, jó gyakorlatok
Fehér Márta-Kiss Tamás-Szebényi Csilla-Tallér Júlia: Például…
Tájékoztató füzet pedagógusoknak a koncepcióról
Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák – teljes pedagógiai koncepció
Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez
eredeti megjelenés:
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/

Óratervek

Megnyílt az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a TÁMOP 3.1.1. projekt keretében készített és további fejlesztés alatt álló, tantárgyi implementációt segítő honlapja. Ezen a szakmai háttéranyagok mellett óraterv-javaslatok is találhatók.
http://www.ofi.hu/oravazlat-0

1. évfolyam
Témák: Ilyen vagyok, Önkifejezés (Képmelléklettel), Szokások, Szomszédaink (Képmelléklettel), A mi vidékünk, Utak, Jó és rossz

2. évfolyam
Témák: Érzelmeim (Képmelléklettel), Jóvátétel, A családom és én, Lakóhelyünk óvása, Szomszédaink, A környezet tisztelete, Tér és idő

3. évfolyam
Témák: Tulajdonságaim, Az egyén és a közösség tudása, A csoport tulajdonságai, Mindenki másképp látja, Tárgyak régen és most (Képmelléklettel), Nevezetes épületek, Valóság és képzelet

4. évfolyam
Témák: Állapotok, érzések kifejezése, Megbántás, sértődés, Iskolai szabályok, Előítélet, Lakóhelyi örökségünk, Születés

5. évfolyam
Témák: Egészség, Barátság, Kommunikáció (Képmelléklettel), Kiközösítés, Közösségi oldalak, A média hatásai, Megismerés

6. évfolyam
Témák: Ép lélek (Képmelléklettel), Fogyatékosság, Barátság, Családi konfliktus, A gyermekek jogai, Az ökológiai lábnyom, Mítoszok

7. évfolyam
Témák: Tények és értékek, Vonzódás, Generációk (Képmelléklettel), Jólét, elégedettség, szegénység, A kereszténység

8. évfolyam
Témák: Önvizsgálat, önnevelés, Párkapcsolatban, Szabadság – Út a vadonba (ppt-vel), Európa, Tanult tehetetlenség, Szabadság a Bibliában

Óratervek és általános támogató anyag a kísérleti OFI tankönyvekhez az OFI honlapján

5. évfolyam
Támogató pedagógiai anyag az Erkölcstan 5. kísérleti tankönyvhöz
1. Bevezetés
2. Egyedül nem megy – 1. fejezet
3. Egyedül nem megy – 2. fejezet
4. A legszorosabb kapcsolatok: a család – 1. fejezet
5. A legszorosabb kapcsolatok: a család – 2. fejezet
6. Vannak-e céljaid? 1. fejezet
7. Vannak-e céljaid? – 2. fejezet
8. A megértés
9. A párbeszéd
10. A konfliktus
11. A barátság
12. A kapcsolat
13. Mi és ők – összefoglalás
14. Az emberi élet lépcsőin
15. Barátságban az állatokkal

6. évfolyam
Támogató pedagógiai anyag az Erkölcstan 6. kísérleti tankönyvhöz
1. Bevezetés
2. Jó másoknak adni
3. Egyenlők és egyenlőbbek
4. Mi és ők
5. Hová tartozol? I.
6. Hová tartozol? II.
7. Vallási közösségek
8. Ahogy több a gazdag, egyre kevesebb a szegény
9. Szegény gazdagok – gazdag szegények
10. Összetartó erő vagy érzéketlenné tevő felület? – 1.
11. Összetartó erő vagy érzéketlenné tevő felület? – 2.
12. Együtt itthon a Kárpát-medencében
13. Mi és ők – összefoglalás
14. Kíváncsiság és megismerés
15. Magyar marslakók

A Sapientia Főiskola honlapján óratervek is találhatók
Alsó tagozat
Felső tagozat
Középiskola

Az Amnesty International foglalkozástervei általános iskolásoknak
Te, én, mi és az emberi jogok

Óratervek, egyben az óra lezajlásáról is jegyzetek a Konstruktív konfliktuskezelés témájában az ofoe.hu-n. Egyben minta a pedagógus óravezetési kommunikációjára.
Tanmenet (az oldal alján a foglalkozások linkjei)

A sulinet.hu weboldalon megtalálhatók (voltak) a “Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák” terület 1-12. évfolyamokra korábban, magas szintű szakmai munkával részletesen kidolgozott pedagógiai csomagok egy része. A “Modulleírások” teljes óraterveket tartalmaznak!
http://www.sulinet.hu/tanar/kompetenciateruletek/4_szocialis/
A Szociális és életviteli kompetenciák fejlesztése programcsomag
jelenleg megtalálható a Szabad Iskolákért Alapítvány honlapján. http://www.kooperativ.hu/szocialiskompetenciak

Drámapedagógiai foglalkozások tervezete
Dobai Eszter: Másnaposok, Varga Izabella: Viima
DRÁMAPEDAGÓGIAI MAGAZIN /48. (2014/2. sz.)

Barankovics István Alapítvány kiadványai:
Innovatív módszertani megoldások a fiatalok társadalmi szerepre való felkészítésében

Általános iskolai és középiskolai tematikus tervek

Feladatajánlók az Igazgyöngy Alapítványi Iskolától
Bár nem a vizuális nevelés a fő célunk, különösen alsó tagozaton sokszor javaslunk levezetőnek alkotó feladatot mi is erkölcstanórán. Egy-egy téma zárásaként a gyerekek akár egyénileg, akár közösen készíthetnek képet a témához kapcsolódóan. Az alapítvány – amely már több könyvünkhöz rendelkezésre bocsátotta a gyerekek rajzait – most konkrét feladat- és foglalkozásterveket jelentet meg, valamint a társas készségek fejlesztéséről is ír a honlapján.

Óravázlat 1. évfolyam. Témakör: Érzelmeim
Budapest XVIII, ker. Pedagógiai Intézet